Har du problem med ditt Master träningsredskap så är du här Välkommen att registrera detta. Eftersom vi även är generalagent för Assault och Impulse så går det bra att registrera dessa artiklar.

För att ditt ärende ska bli omhändertaget är det mycket viktigt att alla fälten fylls i samt att inköpskvitto bifogas. Serienummer på konditionsmaskiner är obligatoriskt.

Felanmälan

  Namn (Ägarens för- och efternamn)*

  E-postadress (dit bekräftelse skickas)*

  Mobiltelefonnr (där ni kan nås dagtid)*

  Adress (box, gata etc.)*

  Postadress (postnummer och ort)*

  Besöksadress (om annan än ovan)

  Inköpsställe*

  Inköpsdatum (kvitto obligatoriskt vid garantifel)*

  E-postadress Inköpsställe

  Bifoga bild på kvitto eller kontoutdrag (Max 25Mb)

  Märke*

  Produkt (Typ av maskin och modell)

  Serienummer

  Felbeskrivning (beskriv felet så utförligt som möjligt)*

  Bifoga om möjligt en bild på felet (Max 25Mb)

  • Fel beror på felaktig montering, hantering eller bristande underhåll/service.
  • Fel ej täcks av garanti.
  • Produkt används i miljö som den inte är avsedd för.
  • Produkt har stått i olämplig miljö (dammig, smutsig, fuktig etc.)

  Om maskinen ska lämnas in för reparation måste alla delar och tillbehör följa maskinen (adapter etc.)

  *Obligatoriska fält